Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi
Knoerttoernooi

Regelement


1. De eerste wedstrijden worden gespeeld volgens een poulesysteem. De overige wedstrijden volgens het zogenaamde knock-outsysteem.


2. De wedstrijden duren 2 maal 10 minuten.


3. Een team bestaat uit 5 veldspelers en 1 doelman.


4. Er wordt gespeeld volgens onderstaande regels:

 • De keeper mag zowel onder- als bovenhands uitgooien.
 • De keeper mag direct over de middellijn gooien.
 • Terug spelen op de keeper is toegestaan. De keeper mag de bal dan niet in de handen nemen. Indien dit wel gebeurt, wordt een directe vrije trap vanaf de doelcirkel gegeven.
 • Bij een achter bal mag de keeper de bal alleen uitgooien. Onder- en bovenhands.
 • Het is niet toegestaan om als keeper een achterbal uit de cirkel te rollen en deze vervolgens verder uit te trappen.
 • Opzettelijk keeper-hands is, behalve een vrije trap, 2 minuten tijdstraf.
 • Er bestaat geen buitenspel.
 • Bij 3 corners wordt een strafschop gegeven.
 • Corners worden dus niet genomen.
 • De strafschopstip is op de doelcirkel.
 • Minimale afstand bij een vrije trap of intrap is 3 meter.
 • De scheidsrechter kan een speler 2 of 5 minuten of de gehele wedstrijd uit het veld sturen.
 • Er mag niet worden ingegooid, maar er moet worden ingeschoten.
 • Een intrap mag niet rechtstreeks in het doel worden geschoten.
 • De 3 seconden regel is niet van toepassing.
 • Sliding en lichamelijk contact zijn toegestaan, mits dit naar beoordeling van de scheidsrechter correct gebeurt.
 • Wisselen dient te gebeuren op de middellijn.


5. Indien een team niet komt opdagen of niet tijdig aanwezig is wordt deze wedstrijd als verloren beschouwd. Men heeft dan met 3-0 verloren.


6. Indien een speler voor de duur van de gehele wedstrijd uit het veld wordt gestuurd, beslist de toernooi-leiding in overleg met de betrokken scheidsrechter of de speler van verder deelname wordt uitgesloten.


7. De punten worden als volgt toegekend:

 • Winst            : 3 punten
 • Gelijkspel        : 1 punt
 • Verlies           : 0 punten


8. Bij een gelijk aantal punten in de poule geldt, voor het vaststellen van de eindrangschikking, in eerste instantie het onderlinge resultaat. Vervolgens geldt het doelsaldo. Indien het doelsaldo gelijk is wordt gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. Indien er dan nog geen beslissing is worden er 3 strafschoppen genomen door de teams. Is er na 3 strafschoppen nog geen beslissing dan gaan we om en om verder totdat er een beslissing is gevallen.


9. Na afloop van de poulewedstrijden worden de volgende teams geplaatst voor de 1/8  finales:

 • De 10 eerste plaatsen (poulewinnaars)
 • De 6 beste tweede plaatsen


10. De 1/8, de kwartfinale en de halve finale worden geloot wie tegen elkaar moeten.


11. Bij de kwartfinale, halve finale en de finale zullen er ook grensrechters aanwezig zijn. Dit om achter ballen en uit ballen beter te kunnen beoordelen.


12. Als er na de knock-out wedstrijden nog geen beslissing is gevallen tijdens de reguliere speeltijd (2 maal 10 minuten) dan worden er 3 strafschoppen genomen. Door elk team worden om en om 3 strafschoppen genomen door drie verschillende spelers. Indien, nadat elk team drie strafschoppen heeft genomen, ieder een gelijk aantal, of geen doelpunten heeft gescoord, dan wordt het nemen van strafschoppen voortgezet, totdat, nadat elk team een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen (wat niet drie behoeven te zijn), het ene team één doelpunt meer heeft gescoord dan het andere team. Deze extra strafschoppen moeten genomen worden door de spelers, die geen van de eerste drie strafschoppen hebben genomen. Zijn alle spelers en de keeper aan de beurt geweest en is er dan nog geen beslissing gevallen dan beginnen we weer van voor af aan totdat er een beslissing valt.


13. Spelers/speelsters mogen maar met 1 team deelnemen, het is niet toegestaan om tijdens het toernooi voor meerdere teams wedstrijden te spelen.


14. Deelname aan het toernooi is geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico van speler/speelster, en het team.


15. De leeftijdsgrens om deel te nemen aan het knoerttoernooi is 16 jaar of ouder.


16. Het is niet toegestaan om zelf (alcoholische) dranken mee te nemen.


17. Omtrent punten waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooileiding.